Wat is het business model canvas? Een handig schema om je business model in kaart te brengen

Het business model canvas maakt inzichtelijk hoe verschillende bedrijscomponenten zich tot elkaar verhouden. De tool daagt je uit om naar het gehele ecosysteem van je bedrijf te kijken. Wie is je klant en creëer je daadwerkelijk meerwaarde voor hen? Het businessmodel canvas geeft inzicht wat er voor nodig is om je infrastructuur en financiële plaatje zo in te richten dat hetgeen je doet effectief is. Door het blootleggen van relaties tussen deze verschillende componenten wordt helder waar kansen liggen en welke bedrijfsonderdelen kwetsbaar zijn of extra aandacht verdienen.

Business model canvas toepassingen

Uitkomsten van de business model canvas training

De belangrijkste uitkomst van onze business model canvas training, is dat alle deelnemers goed overweg kunnen met het business model canvas model. We vertellen je over alle onderdelen van het canvas en waarom ze belangrijk zijn. Tijdens de workshop vul je met collega's of andere deelnemers een canvas in voor je eigen organisatie of bedrijfsidee. Bij Getting the picture doen we dat zo veel mogelijk visueel, dus niet alleen post-its met tekst, maar er wordt ook getekend. Na afloop van de workshop heb je, in combinatie met het boek "Business Model Generation", voldoende kennis om zelf een business model canvas visueel te maken.

Business model canvas workshop

Uw gegevens

Uw bericht

Uw project