Visual thinking De mindset waarmee we werken

Design Thinking is de bredere methodiek waarmee wij werken om complexe problemen of vraagstukken op te lossen. Design heeft hierbij weinig te maken met hoe iets er uiteindelijk uitziet, maar juist met het proces daaraan voorafgaand. Hierbij staat de eindgebruiker, of die nu intern of extern is, altijd centraal. Tijdens het design thinking proces zetten we verschillende tools van visueel denken in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan customer journey mapping of visueel notuleren.

De visuele cirkel Ons model voor het inzetten van design thinking

De integratie van visuele middelen binnen het design thinking model hebben we doorvertaald naar een eigen model en noemen we de visuele cirkel. We onderscheiden 4 fasen met ieder hun eigen visuele tools. Deze tools gebruiken we zelf en passen we toe in workshopvorm, in co-creatie met onze klanten. Lees meer door op de visuele tools hieronder te klikken.

Visuele cirkel: Kijken
Kijken
In deze fase observeren we de situatie en vergaren we zo veel mogelijk informatie bij betrokkenen.
Visuele cirkel: Begrijpen
Begrijpen
Vervolgens proberen we het eventuele probleem te doorgronden en de behoeftes in kaart brengen.
Visuele cirkel: Verbeelden
Verbeelden
In workshops gaan we aan de slag met het verbeelden van ideeën in de vorm van schetsen en prototypes.
Visuele cirkel: Laten zien
Laten zien
We presenteren aan de doelgroep en testen eventuele prototypes. Om deze vervolgens aan te scherpen.

Onze visuele toolkit Beschikbare tools binnen de visuele cirkel

Tools: Kijken
Interview technieken
Visueel notuleren
Visuele quickscan

Tools: Laten zien
Brainstorming
Animaties
Infographics
Visueel notuleren

Tools: Begrijpen
Customer journey mapping
Process mapping
Visueel faciliteren

Tools: Verbeelden
Brainstorming
Prototyping
Workshop: Animated storytelling
Workshop: Visueel communiceren

Uw gegevens

Uw bericht

Uw project