Waarom is het managen van innovatie zo moeilijk? Innoveren vraagt om anders denken én doen!

Innovatie is nodig voor bedrijven om succesvol te blijven. De kern van innovatie is dat je zaken anders doet dan je het altijd gedaan hebt. En dat is best moeilijk voor ons mensen…en dus ook voor organisaties om innovatie in te passen in de dagelijkse bedrijfsprocessen. Innovatiemanagement is er op gericht om de innovatiepotentie bij bedrijven zoveel mogelijk te stimuleren.

Hoe dragen wij bij aan innovatiemanagement? Innovatie vraagt om anders denken en doen

Als organisatie adviesbureau stimuleren wij innovatie door visueel denken in te zetten. Dit werkt. Hoewel de meeste mensen grotendeels visueel denken, wordt dit vermogen nog maar weinig aangesproken. En in het bedrijfsleven is dat vaak helemaal beperkt. Juist op het gebied van innovatie helpt visueel denken, omdat de creativiteit en denkkracht van medewerkers op een andere manier wordt uitgedaagd en aangewend. Innovatie door co-creatie, dus.

Welke vragen krijgen we? Van sociale tot technische thema’s

Innovatie is een breed begrip. Uiteraard kunnen producten innovatief zijn. Maar bijvoorbeeld ook processen of zelfs beleid. De vragen die wij krijgen van bedrijven richten zich vaak op thema’s op al deze terreinen. Juist als het gaat om met elkaar tot nieuwe en creatieve inzichten te komen helpt het om visueel voort te borduren op elkaars ideeën.

Beeldstormen! Gezamenlijk innoveren door te visualiseren

Door middel van één of meerdere visuele workshops kunnen we vaak in korte tijd al veel resultaat bereiken. Door in de workshops visuele middelen in te zetten worden deelnemers in staat gesteld om te associëren op elkaars ideeën. Dit noemen wij ook wel beeldstormen. Tussen de workshops door werken wij de tussentijdse resultaten op een visuele manier uit. Dit zorgt ervoor dat we in een volgende workshop of sessie direct verder kunnen op basis van wat we daarvoor al hebben bereikt.

Uw gegevens

Uw bericht

Uw project