De vraag: inzicht en activatie DevOps werken begrijpen en doen

De vraag van APG raakt meerdere vlakken. APG wil de IT teams inzicht bieden; hen duidelijk uitleggen hoe DevOps werken in elkaar steekt, en welke rol zij als team moeten oppakken. Daarnaast moet duidelijk worden welke stappen moeten worden gezet voordat DevOps werken ook daadwerkelijk realiteit is. Tenslotte wil APG de IT teams activeren, en hen actief aan de slag laten gaan met de verandering in sprints.

augmented-reality-berg-design-sprint

Onze aanpak Een levende visualisatie in Augmented Reality die uitlegt én prikkelt

In overleg met het interne veranderteam van APG kiezen we voor de metafoor van een berg met hierop verschillende camps. Elk camp staat voor een stap noodzakelijk om uiteindelijk DevOps te kunnen werken. Om deze reis concreet te maken 3D-printen we een levensgrote berg met daarop verschillende huisjes, en zetten we deze in de centrale hal. Medewerkers lopen zo letterlijk tegen de verandering aan. DevOps werken kán hen niet ontgaan.

Medewerkers kunnen met hun eigen mobiel de berg scannen. Zij zien dan een Augmented Reality omgeving waarin allerlei informatie over de camps te vinden is – een infographic of animatie over de workflow van het camp, documentatie, business value, en ondersteuning om met het camp aan de slag te gaan.

In de AR omgeving is ook een videokanaal te vinden met vlogs en ervaringen gemaakt door medewerkers. Zo laten zij elkaar zien hoe DevOps werken in de praktijk werkt, en waar zij als team inmiddels staan. Om te zorgen voor pakkende en leuke videocontent, organiseren we voor alle medewerkers een workshop Storytelling.

Ook krijgt elke medewerker een fysieke kaart. Aan de ene zijde staat een routekaart van de weg naar DevOps werken. De andere zijde geeft het ideale proces van DevOps werken weer. Doel én de weg er naar toe zijn zo altijd in zicht.

Met verloop van de tijd, vullen we de content van elk camp. Omdat de berg zo telkens wordt bijgevuld, blijft het spannend wat er te zien is. Een levende visualisatie dus, die blijft activeren.

Één camp, één Design Sprint Stap voor stap de berg vullen

Om de camps te kunnen laden met de juiste informatie, organiseren we per camp een sprint. Tijdens deze pressure cooker schuiven APG experts van het betreffende camp aan. In twee dagen werken we in iteraties naar het juiste verhaal en bijpassende beeld voor het camp.

Visuele metaforen dwingen

Visualisaties spelen een bijzondere rol in dit proces. We hebben in het begin van het traject het proces van DevOps werken gevisualiseerd. Daarmee is ook een visuele metafoor vastgelegd – een omgeving is een bakje, een app bestaat uit rode blokjes, testen is een bokshandschoen etc. Deze visuele metaforen dwingen medewerkers een abstract verhaal over software ontwikkeling te concretiseren. Ook zorgen de visuele metaforen ervoor, dat de verhalen van de verschillende camps bij elkaar aansluiten.

Levende visualisatie, levend project In iteraties de volgende processtappen bepalen

Nu een goed aantal camps gevuld zijn, werken we samen met het APG veranderteam aan verdere introductie en activatievormen. De ontwikkelde infographics per camp worden inmiddels veelvuldig ingezet bij netwerkdagen. Ook is er een interactieve quiz ontwikkeld die aansluit bij het concept. We stemmen regelmatig af welke behoeften het meest urgent zijn, en hoe we deze per design sprint kunnen indelen.

Team

Ontmoet het hele team ›