Zes uitgangspunten Voor succesvolle aanpak van adviestrajecten


Inhoud & Design
Waar inhoud en design samenkomen zijn wij op ons best. Om visuele middelen echt van meerwaarde te laten zijn, moeten ze zowel wat betreft inhoud als design kloppen. Onze designers hebben oog voor de inhoud en onze consultants gevoel voor design.

Proces & Product
Visuele producten dragen bij aan verandering, maar het proces er naartoe is minstens zo belangrijk. Door samen te werken ontstaat een gedeelde ervaring en draagvlak voor zowel het product als de uiteindelijke verandering.

Multidisciplinair
Klantvragen bekijken we altijd vanuit verschillende perspectieven. We bepalen de best mogelijke aanpak om het probleem op te lossen of om verandering teweeg te brengen. Hebben we een discipline niet in huis, dan betrekken we één van onze partners.

Buiten de gebaande paden
Wie niet buiten de gebaande paden denkt, zal niet effectief kunnen veranderen. We staren onszelf niet blind op één techniek of proces, maar bewegen mee met onze klanten en bedenken vernieuwende oplossingen.

In co-creatie
We werken in co-creatie met onze opdrachtgevers. Medewerkers hebben de meeste kennis van hun organisatie. Door de juiste mensen te betrekken creëren we oplossingen met een zo groot mogelijke slagingskans.

Op een visuele wijze
Visueel werken dwingt alle betrokkenen om mee te doen en concreet te blijven. Geproduceerde visuele middelen zorgen voor zichtbaar resultaat, zijn gemakkelijk erop na te slaan en vormen een gezamenlijk vertrekpunt voor verdere discussie.

Onze ambitie Organisaties optimaliseren door de inzet van visueel denken

Het is onze ambitie om de communicatie binnen organisaties efficiënter te maken. Complexe thema’s die binnen organisaties spelen, worden door de inzet van visueel denken inzichtelijker. En oplossingen worden concreter. We willen mensen zélf het grotere plaatje te laten zien. Door samen met klanten te visualiseren, helpen we ze een betere versie van hun organisatie te ontwikkelen. Dat doen we door het begeleiden van adviestrajecten, geven van workshops en trainingen en visueel notuleren tijdens bijeenkomsten.

Visueel denken: Onze ambitie

Uw gegevens

Uw bericht

Uw project