Hoe voeg ik waarde toe in de wereld na corona? (Versnelde) ontwikkelingen samengevat in zeven thema’s

Over de situatie na de corona crisis worden vele goede artikelen geschreven. De post-pandemic picture geeft een heldere, visuele samenvatting van de belangrijkste punten uit de literatuur – artikelen van o.a. McKinsey & Company, the Boston Consulting Group, the Economist en verschillende dagbladen.

Met deze plaat nodigen we iedereen uit om met zijn of haar team, organisatie of sector te kijken welke van de genoemde thema’s het meest relevant zijn, en hoe deze zich vertalen naar de eigen situatie.

Download A2 formaat!


De post-pandemic canvas helpt een team, organisatie of sector na te denken over op welke thema’s de epidemie impact heeft.

Van globaal naar lokaal

Door meer internationaal wantrouwen, maar ook door reisrestricties en strengere grenscontroles richten landen zich meer op hun ‘eigen economie’. Ook kan er nationaal meer aandacht ontstaan voor sociale ongelijkheid en solidariteit.
Welke delen uit mijn productieketen kan ik robuuster maken voor een wereldwijde pandemie? Kan ik delen uit de keten zelf doen of heb ik daar lokale partners voor nodig?

Van highfive naar 1,5m afstand

Geen/minder grote evenementen, in de horeca nemen mensen meer op afstand van elkaar, verplichte coronatests op openbare gelegenheden. Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn klanten/medewerkers voldoende afstand houden, ook als het druk wordt?Welke contactmomenten heb ik in mijn dienstverlening?

Digitaal werken

Thuis werken wordt normaler, ook onderwijs kan op afstand. Dit heeft grote impact op de mate waarop we ons werk organiseren en hoe onze kinderen scholing ontvangen.
Hoe richt in (delen van) mijn dienstverlening zo in dat dit digitaal kan verlopen? Welke tools gebruik ik hierbij en welke afspraken maken we hier samen over?

Groeiende overheid krijgt meer invloed

De overheid gaat zich meer bemoeien en wordt groter. Inclusief meer geld voor gezondheidszorg, technologie en veiligheid.
Wat betekent een grotere rol van de overheid voor mijn business? Beperkt dit mijn ondernemingsactiviteiten? Kan de overheid ook mijn organisatie helpen?

Langdurige laagconjunctuur

Hoge werkloosheid/dalende huizenprijzen/mensen onder armoedegrens/sterke inflatie.
Welk effect gaat een verminderde koopkracht van consumenten/bedrijven hebben op mijn business? Wat betekent een hogere werkloosheid voor mijn kansen op goed personeel?

Terug naar de essentie

Van focus op luxe producten naar meer basisproducten (voeding/zorg) en ontstaan nieuwe producten en markten.
Is de doelgroep van mijn producten en/of diensten veranderd? Kan ik de luxe elementen vervangen en meer voldoen aan basisbehoeften?

Nieuwe markten en producten

De aanbod- en vraagzijde van de economie worden hard geraakt door de crisis. Hierdoor ontstaan nieuwe markten waar wellicht nieuwe producten en dienstverlening wordt gevraagd door consumenten en bedrijven.
Zie jij kansen om nieuwe markten aan te boren en/of diensten aan te bieden?
“The Chinese use two brush strokes to write the word ‘crisis.’ One brush stroke stands for danger; the other for opportunity. In a crisis, be aware of the danger—but recognize the opportunity.”

Onze aanpak: verdiepende online sessies Een traject passend bij uw team, organisatie of sector

We komen samen met jou in korte tijd tot zichtbare resultaten! In 2 tot 4 online sessies zetten we een viertal stappen. Per stap hebben we canvassen ontwikkeld die we samen op een visuele manier invullen. Allereerst bepalen we de impact van de verschillende thema’s op uw sector, en vervolgens jullie organisatie of team. Daarna bekijken we welke waardepropositie je na de corona crises aan jullie klanten kan bieden. Tot slot stellen we ook een eerste roadmap vast van hoe we daar kunnen komen. Hiervan maken we een concreet en visueel toekomstbeeld. Samenvattend:
  • 2-4 online sessie van 2 uur
  • Na elke sessie ontvang je een ingevuld canvas en visuele notulen
  • Na de sessies ontvang je een strak ontworpen eindplaat

“Een effectieve, inspirerende en ook leuke manier om echt samen online te brainstormen over wat er op ons af komt.”

Leonie de Korte, Supply Manager

Effectieve visuele online sessies Een traject voor de 1,5 meter economie

Fysiek samen zijn, elkaars energie in de ruimte voelen, het geluid van pen op papier – we missen het allemaal, en stellen graag zodra het kan ons mooie kantoor aan de Houthavens weer open voor onze klanten. Toch geloven wij ook in het ervaren van effectieve, leuke en energieke online sessies. Wij zijn er ook voor visuele digitale facilitatie. Via Zoom, Teams, Webly of welk platform u ook prefereert. Door het live digitaal tekenen, zien deelnemers hun bijdrage letterlijk verschijnen. De tekeningen roepen reactie en interactie op, terwijl iedereen aan de hand van tekening en consultant de draad van het gesprek letterlijk in beeld houdt. Een werkvorm geschikt voor de 1,5 meter economie!

Over onze mensen De visual consultants van Getting the picture

Het traject Getting your Post-Pandemic Picture wordt verzorgd door onze visual consultants. Elke dag is ons team op professioneel niveau met zakelijk tekenen aan de slag. We maken complexe vraagstukken visueel voor onze klanten.