Design thinking voor verandermanagement Stimuleren van het veranderproces en heldere communicatie

Organisatieadviesbureau Getting the picture weet dat visual consultancy onmisbaar is bij goed verandermanagement. Onze consultants hebben ruime ervaring met het inzetten van design thinking als methodiek en visual thinking als mindset om informatie te ordenen, doelen helder te krijgen en toe te werken naar een gezamenlijk toekomstdoel.

Visuele tools en middelen In co-creatie verandering zichtbaar maken

Getting the picture verzorgt workshops en trainingen voor medewerkers van overheidsorganisaties. Deze sessies resulteren in draagvlak en verminderen weerstand. Samen kijken naar en praten over veranderingen tijdens een workshop of training kan helpen om medewerkers gerust te stellen en hen bereid te vinden mee te gaan in een verandertraject.

Visuele middelen zoals praatplaten en animaties vormen in verandertrajecten een welkom gezamenlijk startpunt voor verdere discussie. Ze kunnen het verschil maken tussen een moeizaam verandertraject en een soepele overgang. Co-creatie is hierbij belangrijk: door het samen te doen, creëer je een basis voor creativiteit en vindingrijkheid.

“People remember 10% of what they hear and 20% of what they read, but about 80% what they see or do.”

Proffessor P.M. lester
California State University

Uw gegevens

Uw bericht

Uw project