Visual consultancy bureau Getting the picture

Visual consultancy in een notendop Stimuleren van het veranderproces en heldere communicatie

Visual consultancy is een nieuwe vorm van consultancy, waarbij visueel denken en het in co-creatie visualiseren van complexe vraagstukken een belangrijke rol spelen. Visual consultancy kenmerkt zich door een doeltreffende aanpak en concrete en visueel ondersteunde workshops en rapportages. Het voordeel van visual consultancy is dat we mensen van binnen organisaties veel meer bij een adviestraject kunnen betrekken dan bij traditionele consultancy het geval is. Het vroegtijdig betrekken van medewerkers is niet alleen inhoudelijk een groot voordeel, het verhoogt de kans op succes bij implementatie van eventuele adviezen aanzienlijk.

Visual consultancy bureau Getting the picture.

Onze visual consultants maken complexe materie inzichtelijk

Onze visual consultants werken op het snijvlak van inhoudelijk advies en visualisatie. Ze gebruiken vaker whiteboard stiften dan een pen of powerpoint en zijn gespecialiseerd in het verbeelden van complexe informatie.
Ons team bestaat uit consultants met verschillende achtergronden. Van ooit actief als business consultant en geïnteresseerd geraakt in visualiseren, tot gedreven ontwerper met gezonde interesse voor de inhoud. Meer informatie over ons team is hier te vinden.

Wat voor vraagstukken behandelen we? In co-creatie verandering zichtbaar maken

“We krijgen onze mensen niet op 1 lijn over onze nieuwe strategie.” “Onze mensen snappen niet welke impact de voorgenomen verandering heeft op hun werk.” “We zitten vol met ideeën, maar kunnen dit niet omzetten naar innovatiekracht.”
Als consultancy bureau worden we ingeschakeld voor begeleiding van zowel kleine als grote adviestrajecten op het gebied van verandering, strategie, innovatie en legal design. Waar nodig schakelen we met gespecialiseerde consultants voor inhoudelijk advies op maat. Afhankelijk van de grootte van het traject pakken we dit zelf of in samenwerking met gespecialiseerde consultancy bureaus op. Het kan zijn dat we slechts één enkele workshop binnen een adviestraject begeleiden, maar ook dat we een geheel adviestraject voor onze rekening nemen.

“People remember 10% of what they hear and 20% of what they read, but about 80% what they see or do.”

Proffessor P.M. lester
California State University

De ambities van Getting the picture Minder lijvige rapporten, meer doeltreffend visueel advies

Als bureau willen we door toepassing van visual consultancy adviestrajecten transparanter, doeltreffender en vooral toegankelijker maken. Door complexe onderwerpen te visualiseren wordt het makkelijker om belangrijke stakeholders hierbij te betrekken. Op deze manier wordt er tijdens de vorming van het advies meer input vanuit de organisatie zelf opgehaald, wat op zijn beurt weer zorgt voor een grotere kans op succesvolle implementatie van het eventuele advies.

Visual consultancy: Onze ambitie

Uw gegevens

Uw bericht

Uw project