Overheid

Visuele notulen

Regio West-Friesland

Activatietool Flexwonen

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Visie visualisatie

Gemeente Hoekschewaard

Visualiseren denkrichtingen

Gemeente Koggenland

Regelgeving gevaarlijke stoffen visualiseren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Visualiseren juridische kwesties

Raad voor de Rechtspraak

Infographic Mensenrechtenrapportage

Ministerie van BuZa

Visualiseren CO₂ reductie kansen

Milieu Centraal

Visueel faciliteren sessies omgevingswet

VNG Realisatie

De Staat van ons Water

Ministerie van Infrastructuur & Milieu

De staat van ons water