1. Juridisch framework en expert profiles Visuele uitgangspunten

Aangezien het een arbitrage traject betreft, is de samenstelling van de expert-jury relevant voor de strategiekeuze. We visualiseren de experts en hun voor- en afkeuren. Gedurende het traject blijven deze profielen relevant: regelmatig ijken we of strategie, woordkeuze en visueel product aansluiten op de gemaakte profielen.

Ook tekenen we samen met het legal team een eerste juridische framework uit. Welke argumentatie wordt gevolgd? Met post-its wordt aangegeven welk bewijs op welke argumentatie rust. Dit visuele overzichtsdocument helpt het advocatenteam om gezamenlijk hun case op te zetten, en wordt gedurende het traject bijgewerkt.

Expert profiles vormen gedurende het traject een ijkpunt voor strategie

2. Timelines en thema’s Aanscherpen inhoud door visualisaties

De legal design consultants van Getting the picture duiken in de conceptversie van het claimdocument. We kijken waar visualisatie verhelderend zou kunnen werken. Al snel blijken tijdlijnen relevant. Hoe zou het proces moeten verlopen? En hoe is het verlopen? De gevisualiseerde tijdlijnen helpen het legal team effectief te overleggen en de claim verder aan te scherpen. Ook maken de tijdlijnen het verhaal begrijpelijker en leesbaarder voor de jury.

Ook maken we visualisaties van terugkerende thema’s in de claim zoals slecht werkgeverschap. Door te werken met herkenbare iconen is goed te zien hoe zwaar de verschillende thema’s vertegenwoordigd zijn in de claim.

Tijdlijnen helpen het legal team een scherpe case neer te zetten

3. Documentaire en beeldspraak Van feiten naar storytelling

In het claimdocument dient elk woord te worden gewogen. Dat maakt storytelling soms lastig. Juist ook waar we emotie willen overbrengen, schiet juridische taal soms te kort. Één beeld zegt in zo’n situatie dan vaak meer dan duizend woorden. We ontwerpen daarom verschillende illustraties die de rode lijn van het juridische verhaal onderstrepen. Denk aan een schets van de (oneerlijke) verhouding tussen beide partijen. Of het “sneeuwbaleffect” dat gevolg is van wijziging na wijziging op een overall project.

Bij deze zaak blijkt dat juist de eigenlijke context van de gebeurtenissen ontzettend belangrijk is om de argumentatie goed te kunnen wegen. We voegen daarom nog een andere vorm van storytelling toe. We produceren een documentaire die middels professionele beelden en verhelderende animaties de zaak en haar context aan de experts introduceert.

Concept illustraties zetten de zaak in een oogopslag neer

4. Klikbaar claimdocument Een gebruiksvriendelijk document voor de jury

Terwijl het legal team hard werkt aan de laatste slag op de teksten, werken wij aan een gebruiksvriendelijk documentontwerp. Serieus, helder en goed leesbaar zijn daarbij sleuteltermen. Natuurlijk worden relevante visuals als de gemaakte tijdlijnen, iconische samenvattingen en concept illustraties in dit document opgenomen.

We hebben te maken met een grote hoeveelheid bijlagen. We stellen daarom voor om zowel een gedrukte als interactieve versie van het claimdocument te produceren. De jury kan in het interactieve claimdocument makkelijk van hoofdstuk naar hoofdstuk springen. Bijlagen worden met een klik geopend en gesloten.

Ook de gemaakte documentaire wordt bij het geprinte en interactieve claimdocument meegeleverd.

Het document en bijlagen zijn snel te doorlopen

5.Live drawing en beeldbank Directe visuele ondersteuning tijdens proces

Ter ondersteuning van de voorbereidingen van de mondelingen, ontwerpen we een beeldbank. Hierin zijn op onderwerp alle gemaakte visuals snel terug te vinden. Zo kan het legal team ter plekke snel, effectief en visueel reageren.

Ook tijdens het proces zijn onze legal design consultants aanwezig.