Over de klant Kenniscentrum over opvoeding van kinderen

Het Nederlands Jeugdinstituut (Nji) is een kenniscentrum over opvoeding van kinderen en jongeren voor overheden en beroepskrachten. Ook voert het instituut opdrachten uit op het gebied van advisering, onderzoek en innovatie. Het richt zich daarbij op overheden, (onderwijs)instellingen en professionals die zich met jeugd en opvoeding bezighouden. Het Nederlands Jeugdinstituut bestaat sinds 1 januari 2007 en is voortgekomen uit twee afdelingen van het voormalige Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).

Over de klant

Vraag van de klant Wat is de impact van recente ontwikkelingen in het onderwijs op ons strategisch perspectief?

Het NJI communiceert op verschillende manieren over de kwaliteit van de jeugdsector – van richtlijn tot animatie. Maar wanneer kies je welk communicatiemiddel? En hoe kun je beeld inzetten om communicatie zowel intern als extern te verbeteren? Getting the picture is gevraagd een workshop visueel communiceren te organiseren voor NJI’s communicatieadviseurs en contentmanagers.

Onze aanpak XXXXXXXXXX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Behaalde impact XXXXXXXXXX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
  • Inzicht in bijdrage van visuele middelen aan communicatie
  • Inzicht in bijdrage visualiseren voor discussie en aanscherping
  • Hands-on: theorie over visualiseren direct zelf toegepast
  • Inzicht in en betrokkenheid bij belangrijke bedrijfsmijlpalen van de afgelopen 10 jaar