Over de klant Luchtverkeersleiding Nederland

Luchtverkeersleiding Nederland is de instantie die zich bezighoudt met de luchtverkeersleiding in het Nederlandse civiele luchtruim en op de Nederlandse civiele luchthavens. Luchtverkeersleiding is de kernactiviteit van Luchtverkeersleiding Nederland. In de Wet luchtvaart zijn ook alle andere taken van LVNL vastgelegd. Daaronder vallen onder meer het vernieuwen en beheren van technische systemen, het verstrekken van luchtvaartinlichtingen, het verzorgen van opleidingen voor luchtverkeersleiding en het verzorgen van luchtvaartkaarten en -publicaties. Kortom, LVNL is verantwoordelijk voor het beheer van het civiele luchtruim en alles wat daarbij komt kijken.

Over de klant

Vraag van de klant Visualiseer onze visie op het LVNL coaching- en opleidingsklimaat

Een klein team binnen LVNL houdt zich bezig met verbetering van het coaching- en opleidingsklimaat. Dit team vroeg ons hen te helpen bij het bepalen en visualiseren van een visie op het coaching- en opleidingsklimaat binnen Luchtverkeersleiding Nederland.

Vraag van de klant.

Onze aanpak Visueel faciliteren tijdens de sessie

We stelden voor om in een sessie van drie uur, gezamenlijke de trainee journey in kaart te brengen. De trainee is uiteindelijk de ‘klant’ van de trainer en coach. Door zijn behoefte centraal stellen, verkregen we inzicht in wat het coaching- en opleidingsklimaat moet bieden.

LVNL: Visueel notuleren
Gevisualiseerde speerpunten uit de trainee journey.
LVNL: Persona's
Gevisualiseerde persona's van trainee en coach.

Behaalde impact Een gevisualiseerde trainee journey

Na de sessie wordt de input meegnomen in een geschreven visie. Getting the picture vatte deze visie samen in één infographic. Hierin komen onder andere elementen terug die we tijdens de sessie hebben gevisualiseerd.
  • We hebben de klant echt geholpen door vanuit dde trainee na te denken over wat het coaching- en opleidingsklimaat moet bieden.
  • Door de trainee journey te visualiseren ontstond overzicht in hoe en op welke momenten het opleidingsklimaat bijdraagt aan goede luchtverkeersleiders.
  • Doordat we de geschreven visie uiteindelijk ook hebben gevisualiseerd, kan op hoofdlijnen ook de rest van de organisatie de nieuwe visie goed begrijpen en toepassen.