Over de klant Brancheorganisatie voor apothekers en apotheken

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers. De KNMP bevordert een optimale, wetenschappelijk gefundeerde, innovatieve, farmaceutische patiëntenzorg door apothekers. De KNMP ondersteunt als beroepsvereniging de individuele apotheker, ontwikkelt beleid en behartigt gezamenlijke belangen, zowel voor de beroepsbeoefenaren als voor hun praktijken, de apotheken. Daartoe is de KNMP zowel ontmoetingspunt voor alle apothekers en apotheekeigenaren, als aanspreekpunt voor de samenleving, die een beroep doet op de apothekers en apotheken.

Over de klant

Vraag van de klant Maak onze toekomstvisie praktisch toepasbaar voor onze achterban

Na presentatie van de Toekomstvisie, bemerkte de KNMP dat de achterban moeite had met de praktische uitvoering ervan. KNMP wilde onderzoeken hoe zij de Toekomstvisie beter kon laten landen bij haar achterban. Daartoe hebben we gezamelijk een praktische en visuele vertaling van de hoofdpunten uit de visie gemaakt. De thema’s zijn: de rol van de apotheker, als deskundige op het gebied van geneesmiddelen, maar ook lichaam en gedrag.

Onze aanpak In een aantal visual meetings de nieuwe strategie uitwerken

In de loop van een aantal maanden gaan we aan de slag met het management om de strategie te herrijken en te visualiseren. Door dit in co-creatie te doen ontstaan verhelderende discussies, bijvoorbeeld over wat het betekent om een Christelijke school te zijn.

Behaalde resultaten De gevisualiseerd en gebundeld in praktische handvatten

De zorgvuldig doorlopen stappen hebben uiteindelijk geresulteerd in een intuitief te doorlopen interactieve PDF. De inhoud in opgedeeld in twee duidelijke onderwerpen: Mensgerichte zorg en Geneesmiddelenzorg. Vanuit deze twee onderwerpen wordt de doelgroep aan de hand meegenomen in de ontwikkelingen die er op dit vlak spelen en de invulling die apothekers en apotheken hieraan geven. De PDF en het proces hebben op verschillende niveaus impact gehad:

  • De PDF heeft de KNMP geholpen haar visie op de toekomst van de patientenzorg praktisch toepasbaar te maken.
  • Met de PDF kan de KNMP haar visie op ontwikkelingen en innovatie in de toekomst over brengen op haar achterban.
  • Het inhoudelijke traject heeft de KNMP geholpen om de toekomstvisie ook intern beter te laten landen en draagvlak te creëren.
  • Apothekers en Apotheken hebben een aantrekkelijk document dat hen intuitief begeleid bij het verkrijgen van informatie.

"We hebben diverse complimenten van besturen gekregen dat het er erg mooi, duidelijk en sprekend uit ziet."

Monique Kappert
Manager Kwaliteit & Innovatie
KNMP