Over de klant Overkoepelende stichting van christelijke scholen in Gelderland

COG staat voor christelijke onderwijsgroep en is de overkoepelende stichting van de aangesloten scholen in de regio Vallei en Gelderland-Midden. Elke school heeft haar eigen karakter en bestaat uit kleinschalige, betrokken leergemeenschappen. Een algemeen christelijke levensbeschouwing en visie vormen inspiratie voor het COG. Een lerende organisatie, dat is wat COG kenmerkt. Kennis wordt gedeeld, men leert met en van elkaar door scholing, intervisie en informeel leren. De bij het COG aangesloten scholen bieden onderwijs op verschillende niveaus: van vmbo tot gymnasium+, mbo, volwassenenonderwijs, bedrijfsopleidingen en maatwerktrajecten. Kortom; onderwijs voor een leven lang leren.

Over de klant

Vraag van de klant Visualiseer de impact van ontwikkelingen in het onderwijs op onze strategie

Het COG bestuurt vanuit een christelijke levensbeschouwing meerdere scholen en colleges in de regio Gelderland. In hun zogeheten strategisch perspectief hebben zij hun gezamenlijke toekomstbeeld gechetst. Echter, ontwikkelingen in de onderwijssector vragen erom dit perspectief te herijken. Getting the picture werd gevraagd om samen met bestuurders van het COG de impact van deze recente onderwijsontwikkelingen op het strategisch perspectief te visualiseren.

Onze aanpak In een aantal visual meetings de nieuwe strategie uitwerken

In de loop van een aantal maanden gingen we aan de slag met het management om de strategie te herijken en te visualiseren. Door dit in co-creatie te doen ontstaan verhelderende discussies, bijvoorbeeld over wat het betekent om een christelijke school te zijn.

Schetsontwerp van de praatplaat.
Ontwerp van de praatplaat.
De animatie waarin de herijkte strategie wordt samengevat.

Behaalde resultaten Een gedragen en heldere nieuwe strategie

Uiteindelijk zijn er naast een strategisch eindrapport diverse communicatiemiddelen ontwikkeld waarin de strategie wordt doorvertaald. Een praatplaat ter ondersteuning van het strategisch eindrapport. Drie losse animaties waarin we een dag uit het leven van een medewerker, een student en een bedrijf in 2020 bekijken. En we hebben het gehele nieuwe strategische kader in één animatie kort en visueel samengevat.

  • Meer draagvlak voor het aangepast strategisch perspectief bij alle deelnemende partijen.
  • Waardevolle discussie over richting en identiteit, door in co-creatie te visualiseren.
  • Met onze storytelling workshop maakten we de slag van abstracte strategie naar dagelijkse realiteit.
  • Concrete middelen om interne communicatie over het herijkte strategisch perspectief te faciliteren.