Over de klant Maatschappelijk betrokken financiële dienstverlener

De Rabobank is een coöperatie met haar wortels in Nederland. Als internationale financiële dienstverlener heeft de bank zo’n 7,5 miljoen klanten en is daarmee de grootste van Nederland. Daarnaast wil de bank bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen in onze samenleving. Zo delen de medewerkers hun kennis en kunde met maatschappelijke organisaties en koppelt de bank relevante ondernemers aan elkaar. Growing a better world together is de missie.

Over de klant

Vraag van de klant Structureer en visualiseer speerpunten van onze nieuwe strategie

De nieuwe strategie van de Rabobank is tot in detail uitgewerkt in hun ‘strategisch kader’. Aan Getting the Picture de vraag, orde in de gedetailleerde chaos aan te brengen. We zetten woord om naar een visuele, overzichtelijke structuur. Hierin helpen we de Rabobank ook de speerpunten te koppelen aan de 6 pijlers van de strategie. Daarnaast maken we een visuele presentatie voor de bank. Nu kan Rabobank aan iedere beoogde doelgroep effectief de boodschap overbrengen.

Onze aanpak Orde en structuur aanbrengen

Aan de hand van de 6 pijlers van de strategie ontwerpen we zes inhoudelijke, visuele workshops. Hierin brengen we ieder speerpunt onder bij één van de pijlers. Op basis hiervan maken we een mix van visuele communicatie uitingen: praatplaten, animatie en een pakkende powerpoint presentatie. Nu kan Rabobank aan iedere beoogde doelgroep effectief de boodschap overbrengen.

Rabobank communicatiemiddelen
Communicatiemiddelen ter ondersteuning van de strategie.
Rabobank praatplaat schets
Schetsontwerp van de praatplaat.
 

Behaalde impact Eigenaarschap, duidelijkheid en effectieve communicatie

Naast de eindproducten zelf, leverde deze samenwerking de Rabobank:

  • Waardevolle discussies en aanscherpingen over de kernpunten van de nieuwe strategie tijdens inhoudelijke visuele workshops.
  • visualiseren in co-creatie zorgt voor draagvlak en eigenaarschap bij het strategieteam.
  • meerdere visuele producten waarin de strategie op begrijpelijke manier wordt uitgelegd.
  • een eerste aanzet voor een communicatieplan om de strategie intern uit te rollen.