Waarom een employee journey workshop? Inzicht in proces en pijnpunten van uw team

Naast het visualiseren van het klantproces is het van belang goed te kijken welke rol de medewerkers binnen dit proces hebben. Wie is verantwoordelijk voor welke taak of fase? En zit daar mogelijk een overlap of juist een gat tussen teams en afdelingen? Door ook de medewerker journey te visualiseren krijg je begrip en draagvlak voor klantgericht denken binnen de organisatie.

De mogelijkheden van visueel notuleren.

Uitkomsten van de workshop Employee journey mapping

  • Na afloop heeft u een helder beeld van de verschillende fases en bijbehorende processen en taken van medewerkers binnen uw organisatie.
  • Medewerkers worden zich meer bewust van hun werkzaamheden binnen de organisatie. En door inzicht in elkaars taken meer begrip voor elkaars werk.
  • Een visuele weergave van de taakverdeling binnen uw organisatie en tevens een mooi startpunt voor mogelijke verbeteringen.
Employee Journey Map: Voordelen

Uw gegevens

Uw bericht

Uw project