En dat is maar goed ook, want er is functiegewijs nogal wat te praten voor Laura. Als beoordelaar bespreekt ze voortgang en doelen. In gesprekken met sollicitanten puzzelt ze kwaliteiten en functieprofielen bij elkaar. En op afstudeerbeurzen babbelt ze met aanstormend talent.

Niet dat dat talent na entree zomaar van Laura af is. Nee, Laura zorgt dat talent zich blíjft ontwikkelen. Met bureaubrede workshops, slimme doelen, persoonlijkheidsprofielen….Vormgeving van het werkklimaat dus. Zou je kunnen zeggen.

  • Human Resources
  • Team Management
  • Persoonlijke ontwikkeling