Over de klant Ondersteuning voor gemeenten bij informatievoorziening en dienstverlening

VNG Realisatie (voorheen Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) ondersteunt gemeenten bij hun informatievoorziening en dienstverlening, en is onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. VNG Realisatie heeft tot doel om de dienstverlening voor burgers en bedrijven op een nog hoger niveau te brengen. Gemeenten nemen daartoe met VNG Realisatie het heft in eigen hand. Zij bepalen hun eigen koers in het professionaliseren van hun dienstverlening en het versterken van het lokaal bestuur. Kernboodschap daarbij is dat gemeenten zélf zorgen voor kwaliteit. Burgers hebben er belang bij dat alle gemeenten dienstverlening op hoog niveau leveren.

Over de klant

Vraag van de klant Visueel verslag van presentaties en visueel faciliteren van workshops

De nieuwe Omgevingswet heeft grote impact op de data voorziening die nodig is om de nieuwe Omgevingswet goed uit te kunnen voeren. VNG Realisatie organiseert daarom voor betrokken organisaties zogeheten ateliersessies om zo kennis uit te wisselen. Tijdens deze ateliersessies van een dag, worden er plenair presentaties gehouden. VNG Realisatie heeft ons gevraagd om de presentaties van de sprekers in tekeningen vast te leggen. Naast de presentaties werden er tijdens de ateliersessies ook diverse workshops gehouden. Voor enkele van deze workshops hebben wij de visuele faciltatie op ons genomen.

Praatplaat plenaire keynote sprekers.
Praatplaat routeplanner digitalisering.

Behaalde resultaten Visuele ondersteuning en nieuwe inzichten

Tijden de plenaire presentaties door keynote sprekers, hebben we digitaal getekend op iPads. Aan het einde van de dag hebben we de gemaakte tekeningen gepresenteerd middels een groot scherm. Daarnaast hebben onze tekenaars ook tijdens diverse workshops mee geschetst en op grote vellen visuele ondersteuning gegeven; onder andere in de vorm van canvassen en processchema’s. De deelnemers konden deze tekeningen gebruiken als gespreksstof en om informatie beter te structureren.

Ook leidden de schetsen op bepaalde momenten tot nieuwe inzichten ten aanzien van besproken onderwerpen. De deelnemers aan de ateliersessies ontving na de sessies een visueel verslag. Zo kunnen zij ook na de sessiedagen de tekeningen gebruiken tijdens verdere ontwikkelprocessen.