Onze aanpak Visuele procesbegeleiding maakt sessies smart

Uit een eerste gesprek blijkt dat de groep al een aantal sessies heeft gehad, waarbij het risico bestond te verzanden in ideeën en discussies. Samen stellen we vast op welke vragen we de groep een antwoord willen laten formuleren. Op basis daarvan ontwerpen onze visual consultants een gestructureerde workshop.

Visuele procesbegeleiding is een uitermate geschikte tool voor het concretiseren van discucciesessies. Deelnemers zien letterlijk hun gedachten op papier verschijnen. Het is duidelijk waar discussiepunten liggen. En een plaat levert een mooi ijkpunt op voor een volgende sessie.

Onze visual consultants hebben naast een vaste hand, ook oog voor groepsdynamiek en inhoud, en weten op het juiste moment de juiste vragen te stellen.

Een effectieve sessie En een concreet resultaat

Vanuit Nationale Nederlanden schuift een gemêleerd team aan; zowel vanuit Experience/Business partners als Hypotheken is er expertise aanwezig. Vanuit Getting the picture begeleiden twee visual consultants de sessie.

Het nieuwe platform dient de visie te ondersteunen. We vangen daarom eerst de visie in beeld. Daarna komen de verschillende type adviseurs en hun communicatiebehoeften aan bod. Vervolgens kijken we welke kanalen en content er nu is. Door deze naast de communicatiebehoeften te leggen, zien we aan welke behoeften nu vooralsnog niet wordt voldaan.

Dit vormt het beginpunt van de discussie over het platform. Hoe voldoen we straks wél aan alle communicatiebehoeften? Kunnen we succesvolle bestaande kanalen wellicht koppelen aan het nieuwe platform? Ook wordt alvast opgeworpen met welke beperkingen het platform zal moeten kunnen werken.

Het visueel begeleiden zorgt voor een gestructureerde en effectieve meeting, waarbij deelnemers snel tot een gedeeld inzicht komen. Met de gedigitaliseerde plaat kan het team haar visie op het platform verder in de organisatie toetsen.
Team

Ontmoet het hele team ›