Vraag van de klant Visualiseer bijeenkomsten van overheid en private sector

De zeven gemeenten uit het pact werken samen op zes belangrijke thema’s: wonen, zorg, ontspanning, energie, onderwijs en economie. Het doel van deze samenwerking is om tegen 2022 met West-Friesland in de Top 10 van de meest aantrekkelijke regio’s van Nederland te staan. Met het Pact 2.0 worden de doelen aangescherpt voor de toekomst. In eerste sessie bespreken raadsleden het Pact 2.0 onderling. Daarnaast worden de doelen in een tweede bijeenkomst getoetst met de lokale bedrijvensector. Aan Getting the picture de vraag in beide bijeenkomsten visueel te notuleren.

Onze aanpak Digitaal schetsen door 6 illustratoren

In een eerste sessie, de regionale raadsledenbijeenkomst, formuleerden raadsleden de opgaven van het Pact 2.0 – de kansen en ambities op de zeven verschillende thema’s. Meerdere visual consultants tekenden op i-Pads live mee. Hieruit volgden zes platen, die aan het eind vna de dag op een groot scherm werden gepresenteerd.

In een tweede sessie schoof de West-Friese bedrijvengroep aan. De zes eerder gemaakte platen waren hierbij het uitgangspunt. Zij kregen de kans te reageren op de platen. Er werd veel toegevoegd en uitgebouwd. Daarom werd besloten een derde bijeenkomst te organiseren.

In een derde bijeenkomst maakten we samen met beleidsmedewerkers de platen definitief. Gezien de hoeveelheid input vanuit raadsleden én bedrijven, was het zaak bij de kern te blijven. Hieruit volgden zes breed gedragen platen, die het Pact 2.0 voor de komende jaren goed uitdragen.

Onderwijs en Arbeidsmarkt
Klik hier om de afbeelding te vergroten.
Vrije Tijd en Ontspanning
Klik hier om de afbeelding te vergroten.
Wonen en Leefbaarheid
Klik hier om de afbeelding te vergroten.
Ondernemen en Economie
Klik hier om de afbeelding te vergroten.
Zorg en Sociaal Domein
Klik hier om de afbeelding te vergroten.
Energie en Klimaat
Klik hier om de afbeelding te vergroten.

Behaalde impact Interactie en een visuele samenvatting

Met de visuals van de visueel notulisten van Getting the picture werd het beslissingsproces niet alleen leuker, maar ontstond er ook meer interactie tussen de deelnemers. De schetsen die door ons werden gemaakt tijdens de workshops en presentaties, prikkelden de aanwezigen om in discussie te gaan over waar ze heen wilden. Inzicht en activatie dus.

Team

Ontmoet het hele team ›