Sessie stap 1: Nu en de toekomst Concreet maken van toekomstbeelden

We beginnen met een document waarin de gemeente per thema drie werelden heeft beschreven. De ambitie van de gemeente, de situatie nu, én de ideale wereld. Deze documenten vormen het uigangspunt voor de sessie.

Bij de sessie zijn een aantal ambtenaren aanwezig. Elk van hen is de ambassadeur van 1 thema. We beginnen met het vertalen van hun ideeën naar beeld. We maken woorden als biodiversiteit, mobiliteit en circulariteit concreet – hoe ziet dat er uit in Koggenland?

Sessie stap 2: van compositie naar tool Testen van het beeldverhaal

Wat we hebben opgehaald, tekenen we netter uit in een samenhangende compositie op A0. Een complexe klus die vraagt om slimme keuzes op het gebeid van compositie, kleur en verbeelding. Elk detail moet immers betekenis hebben.

We voegen een vierde wereld toe onder aan de tekening. Deze laten we leeg. De gebruiker van de plaat kan elementen uit de drie denkrichtingen samenvoegen, en zo een eigen beeld maken. Hiermee is de plaat niet alleen een visualisatie van bestaande denkrichtingen, maar ook een tool voor het ophalen van nieuwe.

Vervolgens vertellen de verhaaleigenaren aan de hand van de plaat hun visie aan de voorzitter. Dit is ook direct een “testcase” waarmee we de plaat aanscherpen. We werken de schetsen op kantoor digitaal uit en voegen kleur toe. We printen de platen, en brengen ze langs. Van sessie tot aflevering duurde slechts 1 week.

De vierde laag van de plaat is leeg. Hierop kunnen deelnemers hun eigen beeld samenstellen.

Participatie door platen Input ophalen voor de nieuwe omgevingswet

Aan de hand van de plaat discussiërt de gemeente verder over de denkrichtingen. Waar wil zij vol inzetten op de ideale toekomst? En wat betekent dat dan? Eind 2019 geeft de gemeenteraad de denkrichtingen vrij voor participatie. Zo kunnen ook burgers en andere betrokkenen de denkrichtingen bespreken, en input leveren op de omgevingswet.

Over de klant

Team

Ontmoet het hele team ›