Over de klant Kennis- en onderzoeksinstituut voor volksgezondheid en leefmilieu

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een kennis- en onderzoeksinstituut, gericht op de bevordering van de volksgezondheid en een gezond en veilig leefmilieu. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is mede verantwoordelijk voor een onafhankelijke en betrouwbare informatieverstrekking aan professionals en burgers op dit gebied. Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding.

Over de klant

Vraag van de klant Maak complexe regelgeving begrijpelijk voor het MKB

De REACH regelgeving is complex en geldt voor alle organisaties die met chemische stoffen werken. Hieronder vallen ook MKB bedrijven die kleding, auto-onderdelen of kantoorartiekelen importeren. Hoewel binnen grote organisaties veel mankracht om zich met compliance bezig te houden, geldt dat vaak niet voor het MKB. Het RIVM wil daarom de voor hen relevante elementen uit de complexe regelgeving eenvoudig hebben uitgelegd aan deze doelgroep.

Onze aanpak Met design thinking naar een interactieve infographic

Het RIVM heeft veel kennis over REACH in huis. In een aantal workshops gaan we met hen aan de slag. Door middel van design thinking tools krijgen we de complexe materie steeds compacter. Zo zijn we tot slot goed in staat om de processen al in de workshops visueel te maken.

Behaalde impact Betere informatieverstrekking en minder vragen

  • Verschillende medewerkers van het RIVM zijn betrokken bij de ontwikkeling van de tool.
  • De complexe regelgeving van REACH is vertaald naar overzichtelijke visuele processchema's.
  • De impact van de regelgeving op de verschillende doelgroepen is duidelijk.
  • De REACH helpdesk van het RIVM krijgt minder vragen van MKB‘ers over de regelgeving.
  • Bezoek de interactieve tool ›