Over de klant Bestuur van rechtsprekende organisaties in Nederland

De Raad voor de Rechtspraak is het overkoepelende bestuur van de rechtbanken, de gerechtshoven, het College van Beroep van het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep. De Raad zorgt ervoor dat rechters hun werk goed kunnen doen: onafhankelijk, onpartijdig en met de juiste kennis. Ook bevordert de Raad de kwaliteit van de rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak is de schakel tussen de minister van Justitie en de gerechten. De Raad is ingesteld om de spanning in de verhouding tussen de uitvoerende macht (ministerie) en de rechterlijke macht op te lossen.

Over de klant

Vraag van de klant Ontwikkel heldere visuele middelen om juridische begrippen uit te leggen

Iedere Nederlander krijgt gemiddeld 1 keer in zijn leven te maken met rechtspraak. Maar de meeste mensen weten niet hoe het eraan toe gaat in een rechtszaak. De Raad voor Rechtspraak wil op een eenvoudige maar aansprekende manier mensen die naar de rechtbank moeten en niet goed weten wat er van hen verwacht wordt informeren. Zij moeten weten hoe een zitting verloopt, wie er allemaal aanwezig zijn in de zittingszaal en wat een vonnis is. Ook wil de raad mensen informeren over juridische thema’s waar zij mee te maken krijgen, zoals ouderlijk gezag, faillissement, bewindvoering en mediation. We maken alle animaties voor op de site www.rechtpraak.nl in dezelfde stijl. Dat zorgt voor herkenbaarheid en draagt bij aan het zakelijke karakter van de onderwerpen. We vertellen hieronder meer over het maakproces van één van de animaties: ‘Wat kunt u verwachten bij een zitting?’.

Uitleganimatie over de gang van zaken tijdens een rechtszaak.
Uitleganimatie over het regelen van ouderlijk gezag.

Onze aanpak Voor heldere animaties om mensen voor te bereiden op een rechtszaak

In samenspraak kiezen we ervoor om een zitting bij de kantonrechter te verbeelden. In kantonzaken mag je namelijk zonder gemachtigde procederen. Mensen die zonder gemachtigde procederen hebben extra behoefte aan informatie over het verloop van een procedure.

Uitleganimatie over schuldsanering.
Uitleganimatie over mediation.

Behaalde resultaten Betere informatieverstrekking over juridische kwesties

Het plaatsen van de animatie op de site www.rechtspraak.nl stelt mensen die naar de rechtbank moeten in staat om op hun gemak te kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Zo krijgen zij een goed beeld van wat er van hen verwacht wordt. Begrip bij alle betrokkenen komt ten goede aan het verloop van de zitting.

Voor de Raad voor de Rechtspraak maken we met regelmaat animaties over verschillende juridische onderwerpen. We maakten animaties over het verloop van een zitting, ouderlijk gezag, bewindvoering, het verwerpen van een erfenis, failissement, mediation, en digitaal procederen. De meeste animaties zijn bedoeld om de burger te informeren. Soms is een animatie bedoeld voor een specifieke doelgroep. De animatie over digitaal procederen informeert advocaten.