Over de klant Marktleider op het spoor

De Nederlandse Spoorwegen bestaat uit meerdere bedrijfsonderdelen onder één dak. Bedrijfsonderdelen die zeer intensief met elkaar samenwerken, met allen hetzelfde doel: ervoor zorgen dat onze 1,2 miljoen reizigers iedere dag weer een goede reis hebben. Het is ook een organisatie die constant in beweging is; letterlijk en figuurlijk.

Over de klant

Vraag van de klant Visuele ondersteuning bij het oplossen van complexe vraagstukken

De steeds complexer wordende omgeving waarin de NS moet opereren heeft gevolgen voor de manier waarop zij als organisatie opereert en acteert. Snelle technologische ontwikkelingen, klanten met hoge verwachtingen en een steeds veranderend speelveld, leiden tot veel vraagstukken die moeten worden opgelost. NS heeft ons bij een aantal van deze projecten gevraagd hen met visual consultancy te ondersteunen en waar gewenst visuele producten te leveren, zoals animaties, (interactieve) infographics en digitale tekeningen.

NS: Infographic strategie

Lopende projecten bij NS Waarmee we duidelijkheid creëren

Naast de projecten die we al in diverse takken van de NS hebben mogen doen, ondersteunen we nog steeds (project)teams met boeiende vraagstukken. We werken voor verschillende afdelingen, waaronder de communicatie, asset management en project groepen. Hieronder is een overzicht van deze projecten te vinden.

Een van de praatplaten die we voor het VIRM project ontwikkelden.
Een van de praatplaten die we voor het kenniscentrum ontwikkelden.

Behaalde resultaten Onze bijdrage aan een effectief en efficiënt communicerende organisatie

Met onze bijdrage aan projecten, creëren we inzicht en helderheid voor de betrokken mensen. Door de processen, ideeën en visies te visualiseren te delen ontstaat een beter inzicht in elkaars positie en uitdagingen. Het beeld dat uiteindelijk wordt ontwikkeld is beeld dat voor de doelgroep duidelijk en begrijpelijk is. We ondersteunen mensen binnen de NS organisatie bij het effectief communiceren van hun verhaal, zodat er meer begrip en draagvlak voor ontstaat.
  • Actieve discussie en kennisdeling onder collega’s.
  • Inzicht in samenhang tussen diverse takken van de organisatie leidt tot begrip en onderlinge versterking.
  • Concretiseren van toekomstbeelden zorgt voor betere discussie en beslissingen.
  • Animaties zorgen voor draagvlak en kennisdeling binnen organisatie.
  • Duidelijkere communicatie en daarmee meer draagvlak op elk niveau en bij elke stakeholder; van Raad van Bestuur tot machinist.

"Geweldig hoe we samen het complexe proces, rondom het materieel plan, helder en inzichtelijk hebben kunnen visualiseren."

Frans Slats
Manager Materieel Strategie
NS Reizigers | Asset Management