Over de klant Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ontstaan door een fusie van de voormalige ministeries van Verkeer en Waterstaat met delen van het Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. Daarnaast beschermt IenW Nederland tegen wateroverlast. En bevordert het de kwaliteit van lucht en water.

Over de klant

Vraag van de klant Visualiseer een gemeenschappelijk beeld van water in Nederland

Het Ministerie van I&M vroeg ons het komen tot een gemeenschappelijk beeld van water in Nederland te begeleiden en op basis hiervan aantrekkelijke visuals te ontwikkelen. Dit resulteerde in de website destaatvanonswater.nl. De gedigitaliseerde versie van de eerder papieren versie van water in beeld. De grote uitdaging van het project was om de verschillende waterpartners en inhoudelijk deskundigen met elkaar over de verschillende wateronderwerpen te laten nadenken en te komen tot een gedragen inhoud.

Onze aanpak Voor het visualiseren van de voortgangsrapportage

Acht verschillende onderwerpen komen aan bod: van visstand tot drinkwaterprijzen en van overstroming tot zoet watertekort. Het eindproduct, de website van De Staat van ons Water moest de geïnteresseerde burger aanspreken over de verschillende onderwerpen binnen waterbeleid in Nederland. Samen met Modern Media, die zorgde voor de ontwikkeling van de website, hebben we inhoud en uitwerking gerealiseerd.

Behaalde resultatenEen waterbewustere Nederlander

  • Met de speelse website biedt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Nederlandse burger één plek waar alle informatie over ons water op een duidelijke en aansprekende manier te vinden is.
  • De verschillende betrokken partijen zijn het eens over de inhoud.
  • Met de voorkennis van de website kan de meer geïnteresseerde lezer de jaarlijkse rapportage doornemen.
  • Meer waterbewustzijn onder Nederlanders.
Bezoek de website ›