Over de klant Stichting voor bewustwording over energieverbruik en milieu

Milieu Centraal is een door de overheid in het leven geroepen stichting, met als doel het kweken van bewustwording over energieverbruik en milieu. Milieu Centraal onderscheid zich van nadere instanties door onafhankelijke, betrouwbare en praktische informatie. Nuchter over het milieu en niet gebonden aan commerciële belangen. Met het realisme dat consumenten naast groen ook geld en gemak belangrijk vinden. Onderzoekers zorgen ervoor dat de kennisbasis van Milieu Centraal up-to-date blijft en leggen alles per onderwerp vast in zogeheten brondocumenten. Alle tips en adviezen van Milieu Centraal zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Over de klant

Vraag van de klant Ontwikkel een tool die mensen bewuster maakt van hun impact op het klimaat

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Milieu Centraal verzocht om een tool te ontwikkelen waarbij online inzicht wordt gegeven in klimaatverandering en het effect van de consumenent zelf hierop. Hierbij was het de wens om de informatie op een laagdrempelige en leuke manier te presenteren. Milieu Centraal benaderde Getting the picture om hiervoor een concept uitwerken te werken dat speels en vernieuwend is, met informatie die makkelijk gedeeld kan worden op sociale media.

Onze aanpak In een aantal visual meetings de nieuwe strategie uitwerken

In de loop van een aantal maanden gaan we aan de slag met het management om de strategie te herrijken en te visualiseren. Door dit in co-creatie te doen ontstaan verhelderende discussies, bijvoorbeeld over wat het betekent om een Christelijke school te zijn.

Behaalde impact XXXXXXXXXX

Uiteindelijk is er naast een strategisch eindrapport een praatplaat ontwikkeld en 4 animaties. In één animatie hebben we het gehele nieuwe strategische kader kort en visueel samengevat. In 3 losse animaties bekijken we een dag uit het leven van een medewerker, een student en een bedrijf in 2020.
  • Draagvlak voor het aangepast strategisch perspectief bij alle deelnemende partijen
  • Visualiseren in co-creatie zorgt waardevolle discussie over identiteit
  • Animatieworkshop zorgt voor slag van abstracte strategie naar dagelijke realiteit
  • Animaties en praatplaat om interne communicatie over herijkte strategisch perspectief te faciliteren