Over de klant Realisator blijvende ontwikkeling in het onderwijs

IJsselgroep biedt begeleiding, opleiding en nascholing in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs. En streeft ernaar blijvende ontwikkeling te realiseren bij scholen, docenten, leerlingen en hun ouders door gezamenlijk inzet van denkkracht en daadkracht.

Over de klant

Vraag van de klant Help medewerkers de nieuwe strategie persoonlijk te maken

De IJsselgroep werkte aan een nieuwe strategie, ondersteund door een achttal focus thema’s. De directie wilde de nieuwe strategie door middel van een persoonlijke ‘why’, ‘how’ en’what’ meer laten leven onder medewerkers. De IJsselgroep vroeg ons daarom medewerkers te helpen om de nieuwe strategie op zichzelf te betrekken en concreet te maken welke rol zij hierin elke dag hebben.

Onze aanpak Om de persoonlijke ‘why’ te visualiseren

Jaarlijks komen de medewerkers van de IJsselgroep tijdens een teamdag samen en wordt er gesproken over de koers van de organisatie. Tijdens deze teamdag begeleidden we een workshop waarin we samen met medewerkers op zoek gingen naar de persoonlijke ‘why’, welke vervolgens in groepjes verbeeld werden in twaalf zelfgemaakte animaties.

Animatie: Ouders.
Animatie: Passend onderwijs.
Animatie: 2st century learning skills.

Behaalde resultaten Animaties waarin de strategie tot leven komt

In de weken na de workshop werden de animaties gefaseerd binnen de organisatie gedeeld en hielden daarmee de strategie en bijbehorende thema's top of mind bij medewerkers. Ook vormden de animaties een mooi middel om aan partner organisaties en familie uitleg te geven over de thema's waarop de komende jaren focus ligt.
  • Medewerkers voelen zich gehoord en er is meer dialoog over de nieuwe strategie.
  • Concrete voorbeelden van de rol van medewerkers binnen de nieuwe strategie.
  • Twaalf ispirerende animaties waarin de speerpunten van de strategie aan bod komen.
  • Veel positieve reacties, vanwege een onverwacht inspirerende invulling van de teamdag.