Over de klant Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam heeft op verschillende plekken binnen Amsterdam gebouwen waar onderwijs wordt gegeven of de ondersteunende diensten zijn gevestigd. Naast het aanbod van regulier hoger onderwijs, voert de hogeschool ook toegepast onderzoek uit, grotendeels onder de hoede van Lectoren. De HvA is een grootstedelijke hogeschool waar studenten, docenten en onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samenwerken met elkaar en met bedrijven, organisaties en kennisinstellingen.

Over de klant

Vraag van de klant Help ons juridisch onderwijs visueler te maken

Aan de Hogeschool van Amsterdam worden studenten HBO-Rechten opgeleid tot praktijkgerichte juristen die een stevige juridische basis combineren met communicatieve en organisatorische vaardigheden. De opleiding HBO-Rechten organiseert voor haar docenten een Legal Design Jam: een hele dag gaat een groep van 80 mensen nadenken over visualiseren van juridische informatie. Het blijft natuurlijk niet alleen bij nadenken. Er worden illustraties gemaakt en beeldschema’s ontworpen.

Legal design jam
Legal design jam
Legal design jam

De Legal Design Jam Werken aan gebruiksvriendelijke juridische documenten

De Legal Design Jam werd geleid door Stefania Passera, een Finse expert in het visualiseren van juridische informatie (www.stefaniapassera.com). Twee visual consultants van Getting the picture begeleiden de brainstormsessies tijdens de dag en introduceren en demonstreren verschillende denktechnieken. Zij laten die dag ook zien hoe informatie gebruiksvriendelijk gemaakt kan worden. Aan het eind van een inspirerende en energieke dag gaan de deelnemers naar huis met een aantal prototypes van juridische documenten die user-centered zijn en gebruiksvriendelijk.

Behaalde impact In groepjes wordt in co-creatie gewerkt aan legal design

In groepjes werd in co-creatie gewerkt aan legal design: het ontwerpen van een visuele en gebruiksvriendelijke vertaling van juridische documenten. Elk groep visualiseerde de belangrijkste juridische termen van een document. De deelnemers van de Legal Design Jam hebben aan het eind van de dag vaardigheden geleerd om vanuit het gebruikersperspectief te denken bij het presenteren van juridische informatie. En zijn nu in staat om juridische informatie op verschillende manier te visualiseren.