Werken in sprints In 2 dagen samen naar concept

Voor 2 dagen bivakkeren onze consultants bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. We halen zo veel mogelijk informatie op. Zowel bij de ambtenaren verantwoordelijk voor flexwonen, als bij de RVO consultants die uiteindelijk de lokale sessies gaan begeleiden.

We stellen vast aan welke eisen het visuele product moet voldoen. Welke informatie is al bekend bij de eindgebruikers van de activatietool? Hoe maken we een creatieve brainstorm zo gestructureerd mogelijk? En hoe zorgen we dat de tool leidt tot heldere actiepunten en follow-up?

We komen uit op een activatietool, die op te knippen is in delen. Afhankelijk van de behoefte bij de groep, kan de facilitator dieper ingaan op een stap van het proces tot flexwoonoplossingen.

We werken de tool verder uit.

Testen De tool in de praktijk

In meerdere bijeenkomsten over Flexwonen wordt de tool ingezet. Een grote rol is hierbij weggelegd voor de facilitatoren. Als “spelbegeleiders” zijn zij degenen die de deelnemers aanzetten om keuzes visueel te maken door de juiste kaarten neer te leggen.

We besluiten dat we de spelonderdelen groter moeten maken. Juist in een grotere setting is de meerwaarde van gestructureerd overleg groot, en helpt een visuele roadmap de discussie helder en effectief te houden. Ook passen we bepaalde bewoordingen en concepten aan – op sommige wordt nauwelijks gereageerd, anderen zitten niet in het spel, maar worden wel vaak genoemd.

Werken in sprints Constante vinger aan de pols

Het werken in een sprint op kantoor bij de klant zorgt er voor dat de kick-off van een project in een stroomversnelling geraakt. In korte tijd halen we informatie op, maken we keuzes scherp en kijken we wat de meeste efficiënte stap vooruit is. We proberen dit hele proces visueel te maken. Ideeën of suggesties die het niet halen, plakken we bijvoorbeeld op “de begraafplaats”. Zo is tijdens het hele proces goed te zien waar we welke keuzes hebben gemaakt.

Aan het eind van een sprint geven we de klant heads-up. Waar staan we, en wat is er nog mogelijk binnen het budget? We werken altijd eerst naar een minimal viable product toe. Daarna voegen we zaken toe die het concept versterken.

Team

Ontmoet het hele team ›