Visual contracts bevatten weinig tekst en zorgen er zo voor dat contracten beknopter, toegankelijker en dus makkelijker te begrijpen worden. Ze laten juridische taal weg, zonder de kern van de boodschap te verliezen. En dat is goed nieuws, want lang niet iedereen is thuis in de juridische wereld en het bijbehorende taalgebruik. Natuurlijk is het soms nodig om toch nog een stuk tekst te hebben, waar het een en ander schriftelijk staat uitgewerkt. Maar zelfs dan kan een visual contract dienen als one-pager om de hoofdpunten samen te vatten!
 

Echtscheidingsconvenanten

Een goed voorbeeld waarbij visual contracts goed gebruikt kunnen worden, is bij echtscheidingsconvenanten. Stel, een koppel met een kind gaat scheiden. Dan moet er natuurlijk van alles afgesproken worden. Denk hierbij aan afspraken over waar het kind gaat wonen, wat de omgangsregeling is, hoeveel alimentatie er betaald wordt, hoe bijzondere uitgaven verdeeld worden en hoe belangrijke beslissingen gemaakt worden.

Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Daarin staat een ouderschapsplan. Bij het opstellen van zo’n plan kan je natuurlijk alles opschrijven en een dik rapport maken, maar je kan ook de belangrijkste punten visualiseren en eventueel aanvullen met een klein beetje tekst.

Zo hebben visual contracts niet alleen toegevoegde waarde voor degene voor wie het contract bedoeld is, ook voor degene die het contract opstelt heeft het waarde. Het helpt met het naar voren laten komen van de kern, wat het opstellen van het contract makkelijker en sneller maakt. Informatie wordt zo voor iedereen begrijpelijk en efficiënt overgebracht. Bijkomend voordeel is dat het er mooi uitziet en positief overkomt, wat bij een vervelende gebeurtenis als een echtscheiding natuurlijk een prettige bijkomstigheid is.

 

Wantrouwen vs. Vertrouwen

Want laten we eerlijk zijn: contracten komen vaak negatief over. Ook als het bedoeld is om iets te vieren, zoals een nieuwe baan. Dit mag niet, dat mag niet, ziek melden moet voor 09:00 uur bij je leidinggevende en de lunchpauze duurt precies een half uur.

De hamvraag is of je dit allemaal moet willen vastleggen. Dit is een goed voorbeeld van regels die wantrouwen, in plaats van vertrouwen uitstralen. Terwijl het aangaan van een contract vaak juist iets moois is en voortkomt uit vertrouwen! Alles afdekken lukt toch niet, net als het hebben van totale controle. Dat betekent niet dat je alles maar moet laten, maar het betekent wel dat je bijvoorbeeld een algemeen, kort en overzichtelijk handboek met een paar basisafspraken maakt, dat voor iedereen geldt. Dan hoef je de afspraken die daarin staan alvast niet meer in het contract te benoemen.

Haal je de bijzaken uit dit voorbeeld, dan blijft een aantal hoofdzaken over, dat simpel en mooi te visualiseren valt. Op het visual contract komen dan bijvoorbeeld de functie, het salaris, de CAO, het aantal vakantiedagen, de duur van de overeenkomst en eventueel ziekte- en pensioenregelingen te staan. En that’s it!

Practice what you preach

Bij Getting the picture en in60seconds proberen wij zoveel mogelijk te handelen uit vertrouwen. En omdat we visuele denkers zijn en hier echt in geloven, zijn wij op dit moment bezig met het implementeren van visual contracts. In ons volgende blog laten we precies zien hoe we dat doen en hoe het eindresultaat eruit ziet. Heb je in de tussentijd een vraag, neem dan vooral contact met ons op via onderstaande knop!