Informatiecompetitie

Is dit dan zoveel anders dan vroeger? Jazeker. Berekeningen laten zien dat er meer informatie is geproduceerd in de afgelopen 5 jaar dan in de 5000 jaar daarvoor 1. Één exemplaar van de New York Times bevat meer informatie dan de 17e eeuwse mens in een heel leven tegenkwam.

Vanzelfsprekend blijft deze almaar groeiende berg aan informatie niet zonder gevolgen: informatie strijdt constant om onze aandacht. De informatiecompetitie laat ook de werkvloer niet ongemoeid. Kon je vroeger vanzelfsprekend rekenen op de aandacht van klanten en medewerkers, tegenwoordig trek je ten strijde tegen alle andere informatievormen die om je doelgroep vechten.

visualisatiewijzer-op-tafel

Visuele communicatie

In deze informatiecompetitie lijkt de combinatie van tekstuele én visuele informatievormen aan de winnende hand. Onderzoek laat zien dat mensen 10% onthouden van wat ze horen, 20% van wat ze lezen, maar maar liefst 80% van wat ze zien en doen 2. Dat een visuele boodschap beter beklijft dan een puur tekstuele, is natuurlijk niets nieuws onder de zon. Maar met de komst van snel internet en uitgebreide digitale productieprogramma’s zijn beelden eenvoudiger te produceren én te delen. Digitaal deelbare visualisaties als animaties en infographics zijn relatief snel gemaakt. En ze slaan aan. Veel grote bedrijven rekenen naast websites, callcenters, sociale media en chatmogelijkheden infographics en animaties dan ook inmiddels als een standaard element in het communicatie repertoire richting de klant.
A2015-0000 Visualisatie trends - visualisatiewijzer- klein V07-03-03-03

Extern versus intern gebruik

Tekstuele en visuele werelden verbinden om zo voor de klant helderheid te scheppen in de veranderingchaos – dat is mooi. Maar gek genoeg blijft het vaak bij dit externe gebruik van visuele middelen. Intern wordt visueel denken intern maar mondjesmaat ingezet. Communicatie verloopt nog steeds vooral via email of rapporten. Alsof medewerkers en management niet in precies dezelfde veranderingmaalstroom zitten als hun klanten. Alsof zij niet ook zélf klant zijn als het gaat om intern gedeelde verandering.

Het blijkt dat ook kennisdeling binnen een groep op managementniveau, waar het inhoudelijk complexe bedrijfsvraagstukken betreft, baat heeft bij het inzetten van visuele middelen. Management teams die kennis delen met behulp van visuele metaforen zijn significant productiever en leveren hogere kwaliteit. Op individueel niveau onthouden de teamleden de verandering significant beter 3.

Kortom, ook intern kunnen visuele middelen hun vruchten afwerpen, bijvoorbeeld in processen rondom verandering, sales of strategie. Maar voor de manager die hiertoe besluit, ontluikt een nieuw doolhof. Er bestaan inmiddels duizend-en-één vormen van visualisatie– van live tekenen tot animatie, van infographics tot interactieve websites.

visie 2020

De visualisatiewijzer

Welke van deze waaier aan visuele middelen en tools is geschikt voor uw intern gebruik? Hoe zet u visualisatie op een effectieve manier in? De Visualisatiewijzer zet voor u de meest voorkomende interne communicatie problemen én de daarbij passende visuele oplossingen op een rijtje. U begint bij het midden van de cirkel en kiest uw interne bedrijfsdoel. Vanuit daar volgt u de cirkel naar buiten.

Gaat het u vooral om meer betrokkenheid en draagvlak te creëren? De passende visuele middelen gaan voor een gezamelijke aanpak – gamification, live tekenen en een co-creatie workshop bijvoorbeeld. Ligt het knelpunt juist bij te weinig begrip? Dan zijn informatiegestuurde visuele middelen zoals een animatie of infographic geschikt. Tenslotte, als het u te doen is om een persoonlijke aanpak waarin uw medewerkers zich herkend voelen, dan zijn visuele tools als e-learning en personalized content te adviseren.

Download visualisatiewijzer (PDF)

Tips

Gebruik de Visualisatiewijzer nog beter met deze tips:
  1. Kies een doel! Natuurlijk zullen er vaak overlappingen zijn – u wilt zowel kennis overbrengen als zorgen voor voldoende draagvlak. En trouwens, een persoonlijke noot is ook nooit weg! Maar als u móet kiezen tussen draagvlak, begrip en herkenning, welke kiest u dan? Als u ze moet ordenen, welke staat dan boven aan het lijstje? Neem dan dit doel als uitgangspunt en kijk welke visuele tools passen. Vraag bureaus gerust om advies.Vaak zijn visuele middelen en doelen goed te combineren.
  2. Denk aan het waarom! Visuele middelen en tools groeien als paddestoelen uit de grond. De Visualisatiewijzer is niet compleet, en dat is maar goed ook! U denkt na over het inzetten van een niet genoemd visueel middel? De Visualisatiewijzer biedt u handvaten om na te denken wat precies de bijdrage van dit visuele middel zou kunnen zijn aan uw doel. En dus waarom u voor dit visuele middel zou willen kiezen.
  3. Vraag door! Info..wat?Co-creatie? Niet bekend met de terminologie van visuele communicatie? Vraag bureaus gerust om tekst en uitleg. Visual consultancy is een nieuwe tak van sport. Zolang u geen helder beeld heeft van wat een visuele tool precies inhoudt is het eenvoudigweg niet goed genoeg uitgelegd.

300715 - visualisatiewijzer-01-01