Workshop infographic

Van lang verhaal naar een heldere poster

Intern kost het soms veel moeite om een boodschap over het voetlicht te brengen. En versimpelen doet een complexe boodschap vaak geen recht. Met een praatplaat of infographic wordt uw verhaal visueel ondersteund. Een PraatPlaat schept overzicht over de verschillende elementen en onderlinge verhoudingen en vormt zo een goed uitgangspunt voor interne discussie. Bovendien blijft de boodschap beter hangen bij de doelgroep. Tenslotte, door de plaat samen te maken wordt de verteller ook écht een ambassadeur van de boodschap.

De workshop

icoon-verbeelden-cyaan-01In de workshop gaan we van verhaal naar structuurschets. Welke informatie is belangrijk? Hoe verhouden de onderlinge stappen zich? Wat is de beste vertelmanier? In co-creatie gaat iedereen creatief aan de slag.

2 uur tot een hele dag
4 tot 80 personen

Het resultaat

icoon-praatplaat-cyaan-01
Na afloop is het alle deelnemers duidelijk wat uw boodschap inhoudt, hoe de elementen zich onderling verhouden én welke punten veel discussie oproepen. Bovendien zien zij letterlijk veel van hun eigen denkwerk terug. Kortom, de workshop zorgt voor inzicht, draagvlak en betrokkenheid. Onze designers werken de structuurschets vervolgens netjes uit in een professionele Praatplaat.

Inzicht, draagvlak en betrokkenheid
Poster met resultaten

Het vervolg

icoon-beslisboom-cyaan-01
Wilt u meer doen met de uitkomsten van de workshop? Wij kunnen uw praatplaat interactief (klikbaar) maken of er een explanamation (animatiefilm) van maken. Ook kunt u er voor kiezen dieper in de stof te duiken met een training visueel denken.

Animatie, interactieve PDF
Training visueel denken

Projecten

Waarom werken met beeld?

Wij geloven dat visueel denken op een efficiënte en originele manier leidt tot nieuwe inzichten. Onze klanten ervaren keer op keer dat het creëren van een visueel product vraagt om een andere manier van denken – waarbij elk element duidelijk wordt verbeeld, taal concreet is en het verhaal logisch. Leuk om te doen, én de boodschap blijft beter hangen.

Gezamenlijk een heldere visie vormen creeërt een visionaire en ambitieus beeld van waar een organisatie naartoe wil.

Een infographic van uw verhaal maken?

Vraag vrijblijvend de brochure aan

Contact opnemen