Onze aanpak: Visueel denken

Getting the picture maakt gebruik van visuele denktechnieken.
De snelste weg naar beter begrip en nieuwe inzichten.

Visueel denken is één van de basale functies binnen de hersenen. Visuele denktechnieken kunnen worden toegepast om informatie te ordenen, denkkracht te vergroten en communicatie onderling te verbeteren. Het is een uitstekende manier om grip te krijgen op complexe vraagstukken. Visueel denken helpt om zaken te concretiseren, te structureren en bevordert de creativiteit. Getting the picture ondersteunt bedrijven door middel van workshops waarin we met medewerkers vraagstukken visualiseren in mindmaps, structuurschema’s, infographics en animaties.

Concretiseren

Visueel denken: concretiseren
Visueel denken helpt bij het vertalen van woorden naar beelden en dwingt mensen om concreet te worden. Overleg verloopt hierdoor efficiënter en leuker.

Associëren

Visueel denken: associeren
Voor visualisatie is het noodzakelijk associatief en creatief te denken, visueel denken resulteert in nieuwe inzichten en perspectieven.

Herhalen

Visueel denken: herhalen
Door woorden met beelden te verbinden ontstaat automatisch herhaling tijdens het denkproces. Door visueel denken in te zetten wordt de inhoud beter onthouden.

De visuele cirkel

Getting the picture vertaalt de verschillende fases van visueel denken naar een in de praktijk inzetbaar proces: de ‘visuele cirkel’.

Model voor visueel denken: De visuele cirkel

De basis van onze aanpak wordt gevormd door de visuele cirkel. Een model dat is gebaseerd op een manier van visueel denken, die Dan Roam beschrijft in zijn boek The Back of the Napkin. Het model is onder te verdelen in vier stappen; kijken, begrijpen, verbeelden en laten zien. De vier stappen worden in bovenstaande volgorde doorlopen. Eerst kijken we naar de wereld om ons heen, er komt visuele informatie binnen.    Daarna verwerken we deze visuele informatie, we voegen logica toe om ze te begrijpen. We herkennen objecten, mensen en verbanden. Vervolgens verbeelden we ons wat er mist in het plaatje, wat ontbreekt er en hoe zou het beter kunnen? Tenslotte laten we aan anderen zien wat we bedacht of gevonden hebben en dat triggert op zijn beurt weer bij de toeschouwers de eerste stap binnen de visuele cirkel.

Meer informatie over ons proces

Parcours

De visuele cirkel is op elk moment inzetbaar als katalysator in
complexe strategie- verander- of salestrajecten.

Eenmalig

Visueel denken: Eenmalig parcours
We gebruiken de visuele cirkel als eenmalige versneller door deze samen met medewerkers of management te doorlopen.

Repeterend

Visueel denken: Repeterend parcours
We zetten de visuele cirkel in als repeterend instrument om resultaat te bereiken en te verstevigen.

Continu

Visueel denken: Continu parcours
We gebruiken de visuele cirkel als continu middel in voortdurend veranderende organisaties.

Toepassingen van Visueel Denken

Elk advies wordt ondersteund door onze visuele eindproducten.

Visueel denken kan uitstekend worden ingezet voor het oplossen van complexe vraagstukken binnen zowel kleine als grote organisaties. Gezamenlijk visualiseren leidt tot discussie, meer betrokkenheid, inzicht en draagvlak. Getting the picture heeft een aantal doeltreffende producten ontwikkeld waarin we op een gestructureerde manier gebruik maken van visuele denktechnieken. Hiermee maken we visueel denken toegankelijk voor iedereen binnen uw organisatie.

Verander video

Icoon verander video

Praatplaat

Icoon praatplaat

Explanimation

Icoon explanimation

Visuele notulen

Icoon visuele notulen

Visueel denken binnen uw organisatie?

Vraag nu vrijblijvend onze brochure aan.

Contact opnemen

Inleiding

In het dagelijks leven hebben we te maken met grote hoeveelheden complexe informatie. In het bedrijfsleven zijn vraagstukken tegenwoordig een stuk complexer dan vroeger. En omdat informatie gemakkelijker te delen is, zijn er meer mensen die bij beslissingen betrokken dienen te worden. Visueel denken biedt mogelijkheden om deze grote hoeveelheden informatie doeltreffend te kunnen verwerken en mensen op een effectieve en leuke manier te betrekken binnen het denkproces.

Gezamenlijk een heldere visie vormen creeërt een visionaire en ambitieus beeld van waar een organisatie naartoe wil.

Gezamenlijk een heldere visie vormen creeërt een visionaire en ambitieus beeld van waar een organisatie naartoe wil.

Wat is visueel denken?

Visueel denken is één van de basale functies binnen de hersenen. Visuele denktechnieken kunnen worden toegepast om informatie te ordenen, denkkracht te vergroten en communicatie onderling te verbeteren. Het is een uitstekende manier om grip te krijgen op complexe vraagstukken. Visueel denken helpt om zaken te concretiseren, te structureren en bevordert de creativiteit. Getting the picture ondersteunt bedrijven door middel van workshops waarin we met medewerkers vraagstukken visualiseren in mindmaps, structuurschema’s, infographics en animaties.

Waarom visueel denken?

Het is opvallend dat we ons visuele zintuig nog maar zo weinig inzetten in situaties waarin we problemen willen oplossen. Mensen onthouden dingen veel sneller wanneer ze iets hebben gezien dan wanneer ze iets hebben gehoord of gelezen. Natuurlijk pretenderen we niet dat alles visueel kan en moet, maar Getting the picture streeft er naar om het potentieel van ons visuele zintuig door het inzetten van visueel denken zo veel mogelijk te benutten.

Gezamenlijk een heldere visie vormen creeërt een visionaire en ambitieus beeld van waar een organisatie naartoe wil.