Visual consultancy

Wij maken complexe en abstracte informatie visueel. Samen met u.

Wat is visual consultancy?

Mooie plaatjes maken is voor ons geen doel op zich. Juist als proces heeft visualiseren veel toegevoegde waarde. Door onze klanten te helpen de inhoud te visualiseren ontstaat meer begrip, breder draagvlak en bijzondere communicatiemiddelen. Dat werkt goed in strategische-, maar ook in verandertrajecten bij bedrijven.
Hoe werkt dit dan? Ons werk is om visueel denken bij onze klanten te stimuleren en te faciliteren. Dit noemen we visual consultancy. Soms doen we dit in sessies met het management of directie; soms juist alleen met medewerkers.

Wat voor vraagstukken behandelen we?

“We krijgen onze mensen niet op 1 lijn over onze nieuwe strategie.” ”Onze mensen snappen niet welke impact de voorgenomen verandering heeft op hun werk.”” We zitten vol met ideeën, maar kunnen dit niet omzetten naar innovatiekracht.”
Dit zijn de vragen die we vaak krijgen van klanten. In sommige gevallen zijn het vragen die pas boven komen als wordt besloten de belangrijkste boodschappen te visualiseren. Dat blijkt dan soms toch moeilijker dan gedacht. Want wat zijn de belangrijkste boodschappen? En hoe concreet zijn die eigenlijk voor onze klanten, of onze eigen medewerkers?

Hoe pakken we dit aan?

Elk visual consultancy traject is uniek. De juiste aanpak wordt bepaald door de vraag, het aantal stakeholders, hun kennisniveau en de bekendheid met de materie. Een belangrijke succesfactor is dus een goede voorbereiding van de aanpak. Met 2,5 jaar ervaring bij tientallen grote klanten hebben we dit inmiddels aardig uitgekiend.
Voor sommige klanten betekent het dat we aan één gerichte sessie van 3 uur zoveel kunnen bereiken dat we daarna een visual (infographic/animatie) kunnen uitwerken. Voor andere klanten