Training: Visueel Denken

Onze visual consultants geven uw medewerkers in een korte training handvatten om visueel denken toe te passen in hun dagelijks werk.

Inleiding

Mensen denken van nature visueel. Toch benutten we deze aangeboren vaardigheid maar weinig in bedrijfsspecifieke situaties. Bij de training visueel denken gaat het dan ook om het bewuster inzetten van de verschillende stappen van visueel denken. Hierbij vormt de visuele cirkel de basis van onze visie op visueel denken. In de training zullen we aandacht besteden aan elk van de vier stappen – kijken, begrijpen, verbeelden en laten zien.

– Wat is visueel denken?
– Voordelen van visueel denken
– Inhoud van onze training

Vraag de brochure aan!

Visueel denken: De Visuele Cirkel

Visueel denkmodel: De visuele cirkel

Wat is visueel denken?

Wat is visueel denken?

Visueel denken is één van de basale functies binnen de hersenen. Visuele denktechnieken kunnen worden toegepast om informatie te ordenen, denkkracht te vergroten en communicatie onderling te verbeteren. Het is een uitstekende manier om grip te krijgen op complexe vraagstukken. Visueel denken helpt om zaken te concretiseren, te structureren en bevordert de creativiteit. Getting the picture ondersteunt bedrijven door middel van workshops waarin we met medewerkers vraagstukken visualiseren in mindmaps, structuurschema’s, infographics en animaties.

Waarom visueel denken?

Waarom visueel denken?

In het dagelijks leven hebben we te maken met grote hoeveelheden complexe informatie. In het bedrijfsleven zijn vraagstukken tegenwoordig een stuk complexer dan vroeger. En omdat informatie gemakkelijker te delen is, zijn er meer mensen die bij beslissingen betrokken dienen te worden. Visueel denken biedt mogelijkheden om deze grote hoeveelheden informatie doeltreffend te kunnen verwerken en mensen op een effectieve en leuke manier te betrekken binnen het denkproces.

De voordelen van visueel denken

Voordelen van visueel denken

Icoon vinkje Visueel denken dwingt mensen om concreet te worden. Overleg verloopt hierdoor efficiënter en leuker.
Icoon vinkje Visueel denken stelt je in staat om verder te kijken en sneller tot nieuwe inzichten te komen.
Icoon vinkje Visueel denken inzetten is niet alleen nuttig, het is ook leuk!
Icoon vinkje Visualisatie helpt associatief en creatief te denken en vraagstukken op een andere manier te benaderen.
Icoon vinkje Door visualisatie ontstaat automatisch herhaling tijdens het denkproces en wordt inhoud beter onthouden.

Onze training

icoon-werkwijzer-cyaan-01
Duur: 60 minuten – hele dag
Groepsomvang: 6 – 80 personen

In onze training maakt u kennis met de basis van visueel denken en doorloopt u elke stap uit de visuele cirkel aan de hand van een aantal oefeningen. Het is mogelijk de training in te steken op een actueel onderwerp binnen uw organisatie.

Het resultaat

icoon-begrijpen-cyaan-01
Basiskennis visueel denken
Tools voor eigen gebruik

Na afloop heeft u genoeg kennis om visueel denken in de praktijk te brengen. Bovendien krijgt u van ons een aantal tools en oefeningen mee om uw vaardigheden te verbeteren en toe te passen op situaties specifiek voor uw bedrijf.

Mogelijk vervolg

icoon-beslisboom-cyaan-01
Animatieworkshop
Visueel notuleren

Heeft u de smaak te pakken? Zet de kracht van visueel denken in met één van onze andere diensten. U kunt er ook voor kiezen om een vervolg workshop te doen. We vertellen u er graag meer over.

Geïnteresseerd in onze Training Visueel Denken?


Vraag nu vrijblijvend de brochure aan!