De staat van ons water

Het ontwikkelen en uitwerken van een gemeenschappelijke beeld van de staat van water in Nederland, in de vorm van een interactieve website in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De vraag van de klant

Het Ministerie van I&M vroeg ons het komen tot een gemeenschappelijk beeld van water in Nederland te begeleiden en op basis hiervan aantrekkelijke visuals te ontwikkelen. Dit resulteerde in de website destaatvanonswater.nl. De gedigitaliseerde versie van de eerder papieren versie van water in beeld. De grote uitdaging van het project was om de verschillende waterpartners en inhoudelijk deskundigen met elkaar over de verschillende wateronderwerpen te laten nadenken en te komen tot een gedragen inhoud.

Acht verschillende onderwerpen komen aan bod: van visstand tot drinkwaterprijzen en van overstroming tot zoet watertekort. Het eindproduct, de website van De Staat van ons Water moest de geïnteresseerde burger aanspreken over de verschillende onderwerpen binnen waterbeleid in Nederland. Samen met Modern Media, die zorgde voor de ontwikkeling van de website, hebben we inhoud en uitwerking gerealiseerd.

Het proces

1. Inhoudelijke workshops

Onze opdrachtgever I&M had in totaal 8 onderwerpen geselecteerd binnen het thema Water in Nederland. Omdat waterbeleid in Nederland wordt bepaald door verschillende partijen, zoals Rioned, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat maar ook provincies en gemeentes startten we elk onderwerp met een workshop. Zodat alle personen die inhoudelijk bij het onderwerp betrokken waren mee konden denken met de inhoud van de infographic.

In twee tot drie uur, bepaalden we samen met de aanwezigen de inhoud. De structuur voor de infographic werd tijdens de meeting direct inzichtelijk gemaakt op basis van voorontwikkelde materialen zoals kaartjes en landkaarten en een whiteboard.

SVOW-01-workshop

2. Informatie analyse en structuur

De input uit de workshop in combinatie met de gestructureerde aantekeningen vormen de basis voor een overzichtelijke structuur. Een document waarin gemaakte keuzes en verbanden zijn vastgesteld. Deze gezamenlijk vastgestelde informatie vormt een leidraad voor het maken van de creatieve vertaalslag, in de vorm van een schets.

SVOW-02-structuur

3. Schets

In de schetsfase bekijken we welke beelden geschikt zijn om de inhoud te communiceren naar de doelgroep. Daarna onderzochten we HOE we dit het best kunnen overbrengen, bijvoorbeeld op basis van interactieve tools. De keuze voor het type visualisatie was afhankelijk van de informatie en aantrekkelijkheid voor de eindgebruiker. Uiteindelijk willen we het voor de gebruiker zo leuk en duidelijk mogelijk maken om destaatvanonswater.nl te bezoeken en te gebruiken.

SVOW-03-schets-v02

icoon-praatplaat-cyaan

4. Visual design

De uitdaging was om de illustratiestijl voor destaatvanonswater.nl aan te laten sluiten bij de site onswater.nl. Met name de karakters en detailniveau van de illustraties hebben we naar een hoger level getild. Dat was onder andere nodig omdat op onswater.nl veel foto en videomateriaal staat en destaatvanonswater.nl juist helemaal uit illustraties bestaat. De stijl die we uiteindelijk bepaald hebben, vormde de basis voor het visual design van alle acht de onderwerpen.

SVOW-04-vd

case-oog-01

5. Development

Bijna alle infographics die zijn ontwikkeld bevatten interactieve of bewegende elementen. Modern Media heeft ervoor gezorgd dat de website en alle losse tools werken en er zoveel mogelijk uitzien als ze ontworpen en bedoeld zijn.

SVOW-05-develop

 

 

Interesse in een interactieve tool voor uw organisatie?

We sturen u graag informatie!

contact opnemen